«Օյունջյան» բարեգործական հիմնադրամը նշանակալի ավանդ ունի Հայաստանի Հանրապետության, ի մասնավորի՝ Գյումրի քաղաքի կրթամշակութային կյանքում: Մեծապես նրա գործունեության շնորհիվ է ՀՀ երկրորդ քաղաքի Տեքստիլագործների թաղամասում վեր բարձրացել կրթամշակութային մի տպավորիչ համալիր՝ բաղկացած «Օյունջյան» վարժարանից, «Վարդուհի» արվեստի դպրոցից և «Աղավնի» արհեստից կենտրոնից: Այդ 3 հաստատությունները միևնույն շղթայի 3 օղակներն են կազմում՝ մեկը մյուսին փոխլրացնող ու շարունակող: Սիրելի դոկտորի տեսլականն էր՝ տեսնել հայությանը աշխարհի առաջադեմ ազգերի շարքում և նրանց հետ համաքայլ ընթանալիս: Դրա գրավականն ու երաշխիքն, ըստ նրա, բարձրակարգ ու բազմակողմանի կրթությունն է, նորահաս սերնդի հայեցի դաստիարակությունը: